Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 11 Μαΐου 2007
Ώρα 9.00-16.00
Αίθουσα Λόγου

Ημερίδα με θέμα: «Η εκμάθηση τής αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο: Ουτοπία ή πραγματικότητα;»

Κατά τη διάρκεια τής ημερίδας θα λειτουργεί έκθεση ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.)