Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2003
Ώρα 9.00-14.00
Αίθουσα Λόγου

Ημερίδα με θέμα: “Η Διδασκαλία τής Αγγλικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Προβλήματα και προβληματισμοί”


Ομιλητές οι κ.:
Μ. Χαρίτου, Πρόεδρος τής ΠΕΚΑΔΕ, Β. Σακκάς, Διευθυντής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και εισηγητές από ΔΟΕ, ΚΕΜΕΤΕ, ΟΚΠΕ, ΠΙ. Συντονίζουν τα μέλη τού Δ.Σ. τής ΠΕΚΑΔΕ, Μ. Παπαγεωργίου, Δ. Παπαδάκης και Χ. Μπόλη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ