Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Ημέρα Αποφοίτων»

Ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας-Σ.Α.Φ.Ε.
Θα τιμηθεί η απόφοιτος φαρμακοποιός κ.Σοφία Τζιτζίκου,
Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)