Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Μια παραμελημένη τέχνη»

Παρουσίαση βιβλίου του Θεόδωρου Δ. Μουντοκαλάκη
Συντονιστής:
Γεώργιος Στεργίου, Καθ. Παθολογίας-Υπέρτασης, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Εισηγητές:
Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Καθ. Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Δημήτριος Μπούμπας, Καθ. Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Σολδάτος, Ομ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΕ