Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 14 Μαρτίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Η τεχνική τού πιάνου με το σύστημα Λουρουπού. Οι απεριόριστες δυνατότητες που μας δίνει το μυϊκό μας σύστημα και η σωστή εκμετάλλευσή τους”

Παρουσίαση τού βιβλίου τής Λιάνας Πιπεράκη με τίτλο:
“Η τεχνική τού πιάνου με το σύστημα Λουρουπού.
Οι απεριόριστες δυνατότητες που μας δίνει το μυϊκό μας σύστημα και η σωστή εκμετάλλευσή τους”.
Θα μιλήσουν: Ο κ. Μανώλης Φραγκιαδάκης – ορθοπεδικός – καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, ο κ. Νίκος Δοντάς – μουσικοκριτικός – μουσικολόγος και η συγγραφέας. Θα προβληθούν αποσπάσματα από την βιντεοκασέτα
που συνοδεύει το βιβλίο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ