Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 9 Μαρτίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Η Τέχνη τού Θεάματος “

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση τής νέας θεατρολογικής σειράς των Ελληνικών Γραμμάτων με τίτλο:
“Η Τέχνη τού Θεάματος “. Υπεύθυνος σειράς ο κ. Δ. Τσατσούλης. Θα προλογίσει ο κ. Ι. Καμπανέλλης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ