Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 7 Μαΐου 1997
Ώρα 13.00
Αίθουσα Λόγου

“Η ταραγμένη Εξαετία 1961-1967”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού πρώην Υπουργού κ. Μιχάλη Παπακωνσταντίνου.
Ομιλητές: ο Υπουργός κ. Γεώργιος Ρωμαίος, ο Ευρωβουλευτής
κ. Τάκης Λαμπρίας, ο καθηγητής κ. Παύλος Πετρίδης και ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Λεονταρίτης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ