Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 1998
Ώρα 9.45
Αίθουσα Λόγου

“Η σκηνοθετική προσέγγιση τού αρχαίου ελληνικού δράματος από τον Φώτο Πολίτη”

Συμπόσιο που οργανώνει το Κέντρο Έρευνας και Πρακτικών Εφαρμογών τού Αρχαίου Ελληνικού Δράματος “ΔΕΣΜΟΙ” με θέμα: “Η σκηνοθετική προσέγγιση τού αρχαίου ελληνικού δράματος από τον Φώτο Πολίτη”, έναν από τους σημαντικούς συντελεστές τής αναβίωσης τού Αρχαίου Ελληνικού Δράματος στις αρχές τού αιώνα. Ιδιαίτερη βαρύτατα θα δοθεί στη συγκέντρωση πρωτότυπου υλικού καθώς και στην αποθησαύριση μαρτυριών από ανθρώπους τού θεάτρου και θεωρητικούς που δούλεψαν ή γνώρισαν τη μέθοδο εργασίας τού σκηνοθέτη. Το συμπόσιο θα ξεκινήσει με χαιρετισμό τού Υπουργού Πολιτισμού κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και τού Προέδρου τού Κέντρου Έρευνας και Πρακτικών Εφαρμογών τού Αρχαίου Ελληνικού Δράματος “Δεσμοί”, κ. Κώστα Γεωργουσόπουλου. Λαμβάνουν μέρος οι κ.κ.: Ελένη Γουλή, Απόστολος Βέττας, Ίων Ζώτος, Βάλτερ Πούχνερ, Αλέξης Σολομός, Κανέλλος Αποστόλου, Μίνως Βολανάκης, Σπύρος Ευαγγελάτος, Γιώργος Μιχαηλίδης, Σταύρος Ντουφεξής, Νίκος Χαραλάμπους κ.α. Παράλληλα με το συμπόσιο, θα λειτουργήσει έκθεση με οπτικό-σκηνογραφικό υλικό από τις παραστάσεις τού Φώτου Πολίτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ (ΔΕΣΜΟΙ)