Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 1997
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Η πρώτη Εισαγωγή στην Κριτική τής Κριτικής Δύναμης”

Παρουσίαση τού βιβλίου Ιμμάνουελ Καν “Η πρώτη Εισαγωγή στην
Κριτική τής Κριτικής Δύναμης”. Θα μιλήσουν: Διονύσης Καψάλης,
συγγραφέας, Παντελής Μπασάκος επ. καθηγητής τού Παντείου
Πανεπιστημίου, Κοσμάς Ψυχοπαίδης, καθηγητής τού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ