Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2004
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Η πραγματικότητα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας»

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Niklas Luhmann.
Oμιλητές οι κ.: Ηλίας Κατσούλης, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Παναγιώτης Καρκατσούλης, ειδικός επιστήμονας στο Υπουργείο Εσωτερικών και Αποκέντρωσης και καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Πέρσα Ζέρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διονύσης Καββαθάς, λέκτορας Φιλοσοφίας στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ