Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 8 Μαΐου 2000
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Η Πορεία τής Ελλάδας προς την ΟΝΕ-Διδάγματα από τη Γερμανική Εμπειρία”

Παρουσίαση τού τόμου “Η Πορεία τής Ελλάδας προς την ΟΝΕ-Διδάγματα από τη Γερμανική Εμπειρία”., που επιμελήθηκε η κ. Μαίρη Παπασχοινοπούλου, επιστημονικός εταίρος και εντεταλμένη διδασκαλίας στο Κολλέγιο τής Ευρώπης (Αμβούργο). Θα μιλήσουν: ο κ. Χρήστος Γκόρτσος – Ειδικός Νομικός Σύμβουλος τής Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο κ. Αντώνης Κόντης – Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Παν/μίου Αθηνών, ο κ. Δημήτρης Χαραλάμπης- Καθηγητής Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Παν/μίου Αθηνών και ο κ. Αριστείδης Χιωτέλης – Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Νομικής Παν/μίου Αθηνών. Συντονίζει ο Σύμβουλος Εκδόσεων τού Οίκου Αδαμάντιος Αμμανίτης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ