Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 30 Μαΐου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Η ποιότητα στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων: Η μελέτη τής αρχαίας ελληνικής γραμματείας και πολλών επιγραφών αποδεικνύουν ότι ένας καλά οργανωμένος μηχανισμός διασφάλιζε την ποιότητα των προϊόντων και την προστασία τού καταναλωτή”

Ομιλία από τον καθηγητή Γ. Βαρουφάκη με θέμα: “Η ποιότητα στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων: Η μελέτη τής αρχαίας ελληνικής γραμματείας και πολλών επιγραφών αποδεικνύουν ότι ένας καλά οργανωμένος μηχανισμός διασφάλιζε την ποιότητα των προϊόντων και την προστασία τού καταναλωτή”.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ