Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Η ποίηση στην Οκτωβριανή Επανάσταση»

Παρουσίαση βιβλίου του Παναγιώτη Μανιάτη
Ομιλητές:
Γεωργία Μαχαίρα, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών και Φίλων της Ε.Π.Ο.Ν. (Π.Ε.Α.Φ.Ε.)
Παύλος Χαραμής, Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ο.Λ.Μ.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ