Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2003
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

Η Ομάδα Αφήγησης Παραδοσιακών Παραμυθιών «παραμυθοσέντουκο» θα ζωντανέψει ιστορίες από το βιβλίο «Ένα δάσος για δεκατρείς»

Τις ιστορίες θα αφηγηθούν η Νίκη Κάπαρη με την Ιωάννα Χαραλαμπίδου.
Μουσικός σχολιασμός με παραδοσιακά όργανα: Γιάννης Ψειμάδας.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ