Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Η Νομολογία τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου και τής Επιτροπής”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Πάρεδρου τού Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννου Σαρμά με τίτλο: “Η Νομολογία τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου και τής Επιτροπής”.
Το βιβλίο παρουσιάζουν ο Αντιπρόεδρος τού Αρείου Πάγου κ. Αγησίλαος Μπακόπουλος, ο Πρόεδρος τού Ελεγκτικού Συνεδρίου
κ. Απόστολος Μπότσος και ο Καθηγητής κ. Δημήτρης Θ. Τσάτσος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ