Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 13 Ιουλίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Η μετάφραση τού αρχαίου ελληνικού δράματος σε όλες τις γλώσσες τού κόσμου”

Παρουσίαση τού βιβλίου “Η μετάφραση τού αρχαίου ελληνικού δράματος σε όλες τις γλώσσες τού κόσμου” και συνέντευξη τύπου για τις δραστηριότητες της τετραετίας 1998-2001.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ (ΔΕΣΜΟΙ)