Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 1997
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Η Λογοτεχνική ιδιοκτησία σήμερα”

Το Γαλλικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο
Βιβλίου οργανώνει στην Αίθουσα Λόγου τής Στοάς τού Βιβλίου διάλεξη τής κυρίας Martine Segunds-Bawer, διευθύντριας τής Εταιρείας Γάλλων Λογοτεχνών στο Παρίσι με θέμα: “Η Λογοτεχνική ιδιοκτησία σήμερα”. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ-ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ