Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Η Λάρισα μέσα από τα χαρακτικά των Ευρωπαίων Περιηγητών (16ος-19ος αι.)»

Παρουσίαση βιβλίου τού Νικολάου Παπαθεοδώρου
Ομιλητές οι κ.: Πέτρος Γέμτος, τ. πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Καρκαγιάννης, δημοσιογράφος, εκδότης εφημερίδας Καθημερινή, Γεώργιος Λαζόγκας, ζωγράφος, και ο συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΤΑΛΟΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ