Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 1997
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα Σήμερα”, τόμ.Β’

Παρουσίαση τού βιβλίου “Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα Σήμερα”, τόμ.Β’.
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι καθηγητές Ν. Μουζέλης, Νικηφόρος Διαμαντούρος και η καθηγήτρια
Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ