Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2002
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα (1959-2000)”


Παρουσίαση τού τρίτομου έργου σε επιμέλεια Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη.
Ομιλητές οι κ.: Λουκάς Τσούκαλης, καθηγητής Ευρωπαϊκής Ένωσης Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος τού ΕΛΙΑΜΕΠ, Νίκος Μουζέλης, καθηγητής Κοινωνιολογίας τής LSE, Πρόεδρος τής Ένωσης Πολιτών για την Παρέμβαση, Αντώνης Μωυσίδης,αναπλ. καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας και Αντιπρύτανης τού Παντείου Παν/μίου, Ιωάννης Πυργιωτάκης, καθηγητής Κοινωνιολογίας τής Εκπαίδευσης, τ. Αντιπρύτανης Παν/μίου Κρήτης, Μανώλης Αλεξάκης, Διδάκτορας Κοινωνιολογίας τής LSE.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ