Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 1996
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

Η Κοινωνία Πολιτών και οι Αντίπαλοι της. Συνθήκες Ελευθερίας τού Ernest Gellner και Συγκριτική Πολιτική. Οι δημοκρατίες :Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία,Μεγάλη Βρετανία τού Yves Meny

Παρουσίαση των βιβλίων : Η Κοινωνία Πολιτών και οι Αντίπαλοι
της. Συνθήκες Ελευθερίας τού Ernest Gellner και Συγκριτική Πολιτική. Οι δημοκρατίες :Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία,Μεγάλη Βρετανία τού Yves Meny.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ