Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 14 Ιουνίου 2005
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Η κατάσταση τού κόσμου 2005»

Παρουσίαση βιβλίου τού Worldwatch Institute.
Ομιλητές οι κ.: Michael Renner, Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Μαρία Βασιλάκου, Γιάννης Σχίζας, Γιάννης Σακιώτης, Μιχάλης Προμπονάς, Μωϋσής Κουρουζίδης.

ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ