Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 1996
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

“Η Ηθική Φιλοσοφία στην Ελλάδα σήμερα”

Ομιλητές : Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, καθηγήτρια Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Κρήτης “Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία”
Θεοδόσης Πελεγρίνης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
“Ηθική Φιλοσοφία”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ