Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 1998
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Η Ιταλο-γερμανική επίθεση εναντίον τής Ελλάδος”

Παρουσίαση τού βιβλίου “Η Ιταλο-γερμανική επίθεση εναντίον τής Ελλάδος” τού Ηeinz Richter Το έργο αυτό περιγράφει με πληρότητα και αντικειμενικότητα τη δραματική αυτή περίοδο τής νεοελληνικής ιστορίας, αποτελώντας μια πολύτιμη ψηφίδα στο μωσαϊκό τής ιστορίας τού Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ