Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Η ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νήσου Κέας – Τόμοι Α & Β»

Παρουσίαση της ιστορικής μελέτης του Στέφανου Λέπουρα.
Ομιλητές:
Βασίλειος Φραγκουλόπουλος, Λάζαρος Θεόφιλος,
Αικατερίνη Μπαλταζάνη, Νικόλαος Τζιράκης,
Σπυρίδων Κάλμπαρης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΕΙΩΝ