Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 4 Μαρτίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Η Ιστορία τής Σύγχρονης Ελλάδας”-“Η Ιστορία τού Ελληνικού Πολιτισμού”

Παρουσίαση των βιβλίων: “Η Ιστορία τής Σύγχρονης Ελλάδας”
τού Γεωργίου Αναστασιάδη – καθηγητή Πολιτικής
Ιστορίας στη Νομική Σχολή τού Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης και “Η Ιστορία τού Ελληνικού Πολιτισμού”
τού Νικολάου Κ. Μουτσόπουλου – ομότιμου καθηγητή τού Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσει
ο Βουλευτής και τ. Υπουργός κ. Στέλιος Παπαθεμελής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ