Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Η ιστορία τής ελληνικής φωτογραφίας 1839-1970»

Παρουσίαση λευκώματος τού Άλκη Ξανθάκη.
Ομιλητές οι κ.: Φανή Κωνσταντίνου, επιμελήτρια φωτογραφικού αρχείου τού Μουσείου Μπενάκη, Τάκης Τζίμας, καθηγητής ΤΕΙ Φωτογραφίας και εκδότης περιοδικού Φωτογράφος, Κυριάκος Ντελόπουλος, συγγραφέας.

ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ