Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2003
Ώρα 10.00-13.00
Αίθουσα Λόγου

«Η ημέρα των δικαιωμάτων τού παιδιού»

Ημερίδα στα πλαίσια τής Παγκόσμιας Ημέρας τού Παιδιού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
11 Δεκεμβρίου.
Εισηγητές οι κ.: Μυρσίνη Ζορμπά, ευρωβουλευτής, Γιάννης Ζουγανέλης, καλλιτέχνης-παιδαγωγός, Λάμπρος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Unicef, Μαρία Καρά, βουλευτής, Aννα Καραμάνου, ευρωβουλευτής, Πρόεδρος τής Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών
και Ίσων Ευκαιριών τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Συντονίζει η κ. Ελένη Λαμπρονίκου, εκπαιδευτικός – παιδαγωγός Θεάτρου.

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ