Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 11 Μαΐου 2004
Ώρα 20.15
Αίθουσα Λόγου

«Η Ιατρική Ευρωπαϊκή Γνώση στον Ελληνικό Χώρο, 1745 -1821»

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Δρ Δημητρίου Καραμπερόπουλου.
Το βιβλίο αποτελεί την αρχή τής σειράς «Βιβλιοθήκη Ιστορίας τής Ιατρικής».
Ομιλητές οι κ.: Γεώργιος Αντωνακόπουλος, καθηγητής Ιατρικής, δ/ντής συντάξεως τού περιοδικού Ιστορίας τής Ιατρικής «Δέλτος», Ευθύμιος Νικολαΐδης, ιστορικός τής Επιστήμης, διευθυντής τού Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημήτριος Παντελοδήμος, καθηγητής τού Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Ρηγάτος, επ.καθηγητής Ιατρικής, συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ