Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 29 Μαΐου 2009
Ώρα 19.45
Αίθουσα Λόγου

«Η γυναικεία “οδύνη” [aphliction]»

Ομιλία τής Κολέτ Σολέρ, υφηγήτριας τού Πανεπιστημίου Φιλοσοφίας και διδάκτορος τής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Paris VII. Ασκεί και διδάσκει ψυχανάλυση στο Παρίσι και είναι κύριο ιδρυτικό μέλος τής Σχολής των Φόρουμ τού Λακανικού Πεδίου.
Συντονίζουν: Φωτεινή Τσαλίκογλου, καθηγήτρια Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, συγγραφέας, Μαργαρίτα Νικολαΐδου, κλινική ψυχολόγος, ψυχαναλύτρια, μέλος ΣΦΛΠ.
Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ – ΦΟΡΟΥΜ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ