Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Η Γενετική Κληρονομιά των Κυπρίων μέσα από Ειδικά Θέματα Γενετικής»

Παρουσίαση βιβλίου του Κωνσταντίνου Δέλτα.
Ομιλητές: Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Ομότ. Καθ. Γενετικής, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης,
Εμμανουήλ Καναβάκης, Καθ. Γενετικής Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών,
Νίκος Κ. Μοσχονάς, Καθ. Ιατρικής Μοριακής Γενετικής, Παν. Πατρών
Γεράσιμος Α. Ρηγάτος, Άμ. Επικ. Καθ. Ιατρικής
Χαιρετίζει ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα
Συντονίζει η Αικατερίνη Μεταξωτού, Ομότιμη Καθηγήτρια Γενετικής

ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ