Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

«Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα»

Παρουσίαση των πρακτικών της έρευνας των Adair Morse, Μαργαρίτας Τσούτσουρα και Νικόλαου Αρταβάνη.
Ομιλητές: Μαργαρίτα Τσούτσουρα, Assistant Professor of Finance, University of Chicago, Booth College of Business
Νικόλαος Αρταβάνης, Ph.D. Candidate in Finance, Virginia Tech, Pamplin Business school

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ