Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Η Ευρώπη σε κρίση – Ανάμεσα σε Δίκαιο και Πολιτική»

Παρουσίαση Βιβλίου των Α. Μεταξά και I. Pernice

Ομιλητές:

Νικόλαος Ρόζος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Λουκάς Τσούκαλης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Κωστής Χατζηδάκης, Βουλευτής, πρώην Υπουργός
Συντονίζει ο δημοσιογράφος Νίκος Κωνσταντάρας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΣΙΔΕΡΗ