Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 28 Μαρτίου 2000
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το “Κοινωνικό Μάαστριχτ” της Λισαβώνας και η Εθνική μας Ιδιαιτερότητα”

Με αφορμή το βιβλίο τού κ. Γιώργου Πιντέρη – ψυχολόγου με τίτλο: “Το Εθνικό μας Ασυνείδητο – Η Ευρώπη κι Εμείς”, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα: “Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το “Κοινωνικό Μάαστριχτ” της Λισαβώνας και η Εθνική μας Ιδιαιτερότητα”. Θα μιλήσουν: ο κ. Γ. Πιντέρης – ψυχολόγος, ο κ. Ν. Φακελάς – κοινωνιολόγος, η κ. Νάντια Σερεμετάκη – κοινωνική ανθρωπολόγος, ο κ. Α. Ασημακόπουλος -ψυχίατρος και
ο κ. Δημήτρης Παπαδημούλης-πολιτικός.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΥΜΑΡΙ