Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 1996
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Η Ερωτική Μυθιστορία τού Ελληνικού Μεσαίωνα

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Roderick Beaton:
Η Ερωτική Μυθιστορία τού Ελληνικού Μεσαίωνα από τον
Γιώργη Γιατρομανωλάκη. Επίσης ο Κωστής Κωβαίος θα μιλήσει για το τελευταίο του βιβλίο: Ολα κυοφορούνται μες στη γλώσσα-Δοκιμές στη φιλοσοφία τού Wittgenstein και για τις μεταφράσεις του των έργων του Wittgenstein

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ