Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Η ενδυμασία δια μέσου των αιώνων”

Παρουσίαση τού βιβλίου τής Νέλλης Λαγάκου με τίτλο:
“Η ενδυμασία δια μέσου των αιώνων”. Θα μιλήσουν η κ. Άννα Γουήλ – Μπαδιεριτάκη – επίκουρη καθηγήτρια Λαογραφίας
Παν/μίου Αθηνών και ο κ. Γιάννης Τσεκλένης – σχεδιαστής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ