Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2001
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Η Ελληνική Γεωργία προς το 2010”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού συλλογικού έργου που επιμελήθηκε ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας-Πρόεδρος ΕΘΙΑΓΕ με τίτλο:
“Η Ελληνική Γεωργία προς το 2010”. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης – Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Ανδρέας Καραμάνος -Πρύτανης Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, ο κ. Νικόλαος Μαρτίνος – Πρόεδρος Τμ. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γ.Ε.Α., ο κ. Μιχάλης Παπαγιαννάκης – ευρωβουλευτής και ο επιμελητής τού βιβλίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ