Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 13 Μαΐου 1998
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Η εκστρατεία τής Διεθνούς Αμνηστίας “Ανθρώπινα δικαιώματα: εγώ υπογράφω”

Κοινή συνέντευξη τύπου με τα καταστήματα ΤΗΕ ΒODY SHOP και τής Διεθνούς Αμνηστίας. Θέμα: Η εκστρατεία τής Διεθνούς Αμνηστίας “Ανθρώπινα δικαιώματα: εγώ υπογράφω” με στόχο
τη συγκέντρωση όσο το δυνατό περισσοτέρων προσωπικών δεσμεύσεων. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση, φέτος, 50 χρόνων της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου.

THE BODY SHOP ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ