Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 24 Ιουνίου 1999
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Η δολοφονία τής Γιουγκοσλαβίας”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Λ. Χατζηπροδρομίδη με τίτλο:
“Η δολοφονία τής Γιουγκοσλαβίας”. Θα μιλήσουν:
ο κ. Νικόλας Βουλέλης- δημοσιογράφος, ο κ. Πέτρος Παπασαραντόπουλος – εκδότης και δημοσιογράφος,
ο κ. Ριχάρδος Σωμερίτης-δημοσιογράφος και ο κ. Γιάννης Τζανετάκος-δημοσιογράφος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ