Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2001
Ώρα 10.00
Αίθουσα Λόγου

“Η Διδασκαλία τού Aρχαίου Δράματος στις Δραματικές Σχολές και τις άλλες βαθμίδες τής Εκπαίδευσης”

Ημερίδα με τίτλο: “Η Διδασκαλία τού Aρχαίου Δράματος στις Δραματικές Σχολές και τις άλλες βαθμίδες τής Εκπαίδευσης”. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι: “Η σημασία τού αρχαίου δράματος για την ολοκλήρωση των ηθοποιών”, “Λόγος -Μέλος – Όρχηση: τα δομικά στοιχεία του αρχαίου δράματος και τι εφόδια παίρνουν οι σπουδαστές για να τα προσεγγίσουν”, “Η επαφή των ηθοποιών με τον αρχαιοελληνικό λόγο και η διασύνδεσή τού με τον νεοελληνικό”, “Η διδασκαλία τού αρχαίου δράματος στις δραματικές σχολές”, “Ποια η εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία τού αρχαίου δράματος στη μέση εκπαίδευση”,
“Η διδασκαλία τού αρχαίου δράματος στο Πανεπιστήμιο” κ.α.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ (ΔΕΣΜΟΙ)