Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 12 Ιουνίου 2012
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

«Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως μητρικής, ως δεύτερης και ως ξένης»

Ομιλητές: Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, καθηγητής Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Ναπολέων Μήτσης, Ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χριστίνα Αργυροπούλου, επίτιμη σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αγγελική Σακελλαρίου, λέκτορας Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, Αλίκη Τσοτσορού, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Προεδρεύει η Σταυρούλα Χονδρίδου, σχολική σύμβουλος φιλολόγων Α΄Αθηνών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ