Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2003
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Η χώρα των Αιτωλών. Συμβολή στη γεωπολιτική της οργάνωση»

Παρουσίαση τής διδακτορικής διατριβής τού Ιωάννη Γ. Νερατζή, διδάκτορα Αρχαιολογίας Παν/μίου Κρήτης, σχολικού συμβούλου Φιλολόγων.
Θα μιλήσει ο κ. Νικόλαος Φαράκλας, καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Παν/μίου Κρήτης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΓΡΙΝΙΩΤΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»