Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Η αποκάλυψη τού Ιωάννη και το σκάνδαλο τού 666”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού καθηγητή Γεωργίου Μουστάκη:
“Η αποκάλυψη τού Ιωάννη και το σκάνδαλο τού 666”.
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι κ.κ. Δημήτρης Κακαβελάκης, ποιητής-συγγραφέας, Γιάννης Χατζηφώτης, συγγραφέας,
Γιάννης Καρδάσης, συγγραφέας, και ο Δρ. Γιώργος Μουστάκης, καθηγητής Αμερικανικού Κολλεγίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ