Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Η αληθινή έννοια του ρήματος εκπαιδεύω: Οι παιδαγωγούντες και οι παιδαγωγούμενοι»

Πρόγραμμα διαλέξεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ομιλητής: Αθανάσιος Παπάς, Καθηγητής ΕΚΠΑ

ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ