Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Η Αλχημεία τής Καρδιάς” και “Γιατί, Πόσο και Πως Νιώθουμε”

Παρουσίαση των βιβλίων τού κ. Πάνου Αξιομάκαρου με τίτλο:
“Η Αλχημεία τής Καρδιάς” και “Γιατί, Πόσο και Πως Νιώθουμε”.
Θα προλογίσει ο Dr. Richard H. Priesmeyer – καθηγητής τού Παν/μίου St. Mary’s University, San Antonio, Texas.

MANAGING CHAOS