Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2000
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Η αγορά ξένου συναλλάγματος – FOREX”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Νικολάου Λάου με τίτλο: “Η αγορά ξένου συναλλάγματος – FOREX”. Θα μιλήσουν: ο καθηγητής κ. Αδαμάντιος Πεπελάσης, ο πρώην υπουργός κ. Ανδρέας Ανδριανόπουλος και η οικονομολόγος κ. Μιράντα Ξαφά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ