Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«HANS KELSEN – Η διαχρονικότητα του πνεύματος στο νομικό και κοινωνιολογικό του έργο»

Παρουσίαση συλλογικού τόμου με τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου.
Ομιλητές: Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός,
Μαριάνος Καράσης, Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συντονίζει ο Νικήτας Αλιπράντης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Στρασβούργου και Θράκης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ