Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2002
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Γρηγόριος Ξενόπουλος, 1867-1951” και “Ζάκυνθος 2002”


Παρουσίαση των βιβλίων τού Διονύση Μουσμούτη.
Ομιλητές οι κ.:
Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, τ. υπουργός,
Φώτης Κουβέλης, βουλευτής, Κώστας Γεωργουσόπουλος, φιλόλογος – κριτικός θεάτρου, Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής, συγγραφέας,
Νίκιας Λούντζης, συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ