Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 1996
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

Γραμματική τής Νέας Ελληνικής

Παρουσίαση τού βιβλίου Γραμματική τής Νέας Ελληνικής των
καθηγητών γλωσσολογίας Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Πανεπιστήμιο Αθηνών, και Χρήστου Κλαίρη, Πανεπιστήμιο Σορβόννης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ