Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2002
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Γονίδια τού Μέλλοντος. Αντιθέσεις και Δυνατότητες στον σημερινό κόσμο”


Παρουσίαση τού βιβλίου τού καθηγητή κ. Ευτύχη Μπιτσάκη.
Ομιλητές οι κ.: Παναγιώτης Λαφαζάνης, Βουλευτής τού ΣΥΝ,
Κατερίνα Μάτσα, Δρ. Ψυχίατρος, Αύγουστος Μπαγιόνας, καθηγητής Παν/μίου, Γιάννης Μπανιάς, Γραμματέας τής ΑΚΟΑ, Γιάννης Σταμάτης, Καθηγητής Παν/μίου, Κώστας Τζιατζής, Στέλεχος ΝΑΡ, Αλέξανδρος Χρύσης, επικ. Καθηγητής Παν/μίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ